వికటహ (రక్తపు చిరునవ్వు) Telugu Story

వికటహ (రక్తపు చిరునవ్వు): తన దారుణ హర్రర్ సినిమాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన తెలుగు దర్శకుడు రచయితల బ్లాక్‌కి ఎదురవుతాడు. ప్రేరణ కోసం, అతను శాపగ్రస్త నటి వేధిస్తున్నట్లు పుకారులు ఉన్న నిర్జన భవనానికి వెళతాడు.

భవనం యొక్క చీకటి చరిత్రలో లోతుగా తవ్వగానే, వాస్తవికత మరియు అతని స్వంత వక్ర ఊహల మధ్య రేఖలు మసకబారతాయి.

అతన్ని వింత సంఘటనలు వేధిస్తాయి – మెరిపిలేని లైట్లు, శరీరరహిత నవ్వు, మరియు పురాతన కటకంపై రక్తపు ఎరుపు చిరునవ్వు. నటి యొక్క ప్రతీకార ఆత్మ అతని సృజనాత్మక శక్తిని ఆహారంగా తీసుకుంటుందా, లేదా అతను తానే చిత్రీకరించే భయాలకు లోబడినా? (వికటహ (రక్తపు చిరునవ్వు) తెలుగు హర్రర్ కథ చిత్రం)

By Arti

Arti is a Telugu Story writer and Post Graduate who has been writing stories for over 3 years. As an author, Arti has developed a unique style that captures the hearts of readers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *