సింహం మరియు కుందేలు కథ Lion And Rabbit Story In Telugu

సింహం మరియు కుందేలు కథ | Lion And Rabbit Story In Telugu – Telugu Stories For Kids with moral

ఒకప్పుడు అందమైన అడవి ఉండేది. అక్కడ చాలా పెద్ద, సోమరి మరియు ముసలి సింహం నివసించింది.

అడవికి రాజు కావడంతో సింహం అన్ని జంతువులను పిలిచి, “ప్రతిరోజూ మీలో ఒకరు నా వేటగా రావాలి, లేకపోతే నేను అడవి మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తాను” అని ఆదేశించింది.

జంతువులు సింహానికి చాలా భయపడి, అతని ఆజ్ఞను పాటించడానికి అంగీకరించాయి. జంతువులు ఒక్కొక్కటిగా వెళ్లాలని ప్లాన్ చేశాయి.

సోమరి సింహం తన తేలికైన వేటతో సంతోషించింది. రోజులు గడిచిపోయాయి.

ఒకరోజు కుందేళ్ల వంతు వచ్చింది. ఒక చిన్న కుందేలు స్వచ్ఛందంగా సింహం బోనులోకి వెళ్లేందుకు అంగీకరించింది.

ఇంకా చదవండి:- Personal Insurance Of Sarah In Telugu (Personal Insurance Story Of Sarah)

చిన్న కుందేలు చాలా ఆలస్యంగా సింహం గుహకు చేరుకుంది. కోపంతో ఉన్న సింహం చిన్న కుందేలుపై గర్జించి, “ఎందుకు ఆలస్యం?” అని అడిగింది.

కుందేలు తెలివిగా ప్రవర్తించి రాజుతో, “నీకంటే పెద్దదైన మరో సింహాన్ని దారిలో కలిశాను. నన్ను తినేస్తానని బెదిరించింది.”

సింహం కోపంగా కుందేలును “అతను ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడో తెలుసా?” అని అడిగింది. కుందేలు ‘అవును’ అని సమాధానమిచ్చి, రాజును తనను అనుసరించమని కోరింది.

కుందేలు ఒక పాత బావి వద్దకు వచ్చి రాజుతో, “ఆ సింహం ఈ బావిలో నివసిస్తుంది” అని చెప్పింది.

మూర్ఖుడైన సింహం బావిలోకి చూస్తూ తన ప్రతిబింబాన్ని మరో సింహంగా భావించి బిగ్గరగా గర్జించింది.

తన ప్రతిధ్వని విని సింహం కోపంతో బావిలోకి దూకి మునిగిపోయింది.

అది సింహం యొక్క ముగింపు మరియు అన్ని జంతువులు అడవిలో సంతోషంగా జీవించాయి.

Lion And Rabbit Story In Telugu Video

Lion And Rabbit Story In Telugu

నైతికత: “శారీరక బలం కంటే జ్ఞానం బలమైనది”.

ఇంకా చదవండి:- Personal Insurance Of Sarah In Telugu

By Arti

Arti is a Telugu Story writer and Post Graduate who has been writing stories for over 3 years. As an author, Arti has developed a unique style that captures the hearts of readers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *